სატელევიზიო რეკლამა

 

საიმიჯო ფილმები

 

სოციალური ვიდეო–რგოლები

 

სარეკლამო კამპანიის კონცეფცია, შესრულება,  ორგანიზება

 

სატელევიზიო პრომოუშენი

 

მუსიკალური ვიდეო კლიპები

 

ბრენდინგი

 

ვებ–დიზაინი